Home

Aquarellen

Tekeningen

Litho’s

Links en credits

 

Chris Arntzen - aquarellen, litho’s en tekeningen

Chris Arntzen (1920-2012) was lange tijd werkzaam als docent handenarbeid aan de Gereformeerde Kweekschool te Amsterdam-Zuid (thans Interreligieuze Pedagogische Academie). Begonnen als onderwijzer aan de Amsterdamse Hogewegschool in de naoorlogse tijd, werkte hij zich door avondstudie in de jaren vijftig op tot leraar Handenarbeid en Tekenen.

Die weg via de aktes M.O. A en M.O B (bevoegdheid tot lesgeven op middelbaar onderwijs) volgden in die tijd vele onderwijzers met succes.

Hoewel hij beide aktes behaalde, bestond zijn beroepsleven toch vooral in het geven van lessen Handenarbeid. Voor het tot standkomen van een akte M.O. B voor dit vak, heeft hij zich in de jaren zeventig via de VLH (Vereniging Leraren Handenarbeid) zeer beijverd. Hij was ook een der eersten die deze aanvullende akte behaalde.

In zijn vrije tijd, met name in de zomervakanties, bleef het tekenen en schilderen Chris Arntzen trekken. Zo kwamen in de zeventiger en tachtiger jaren talrijke impressies tot stand van de vele Europese landen waar de vakanties met tent of caravan gevierd werden: Zwitserland, Oostenrijk, Italië en vooral telkens weer Frankrijk, dat bleef trekken.

Na zijn vervroegde pensionering in 1982 ging Chris Arntzen ook een andere discipline beoefenen. In de jaren vijftig had hij voor een habbekrats een lithopers bemachtigd. Deze pers en de bijbehorende stenen waren tot dan toe ongebruikt in een hoek van zijn handenarbeidlokaal blijven staan.

Op de avondcursus tekenen en schilderen, die in de jaren veertig en vijftig in de tekenschool naast het Rijksmuseum plaatsvond, had hij bij Dick Lammers kennis gemaakt met de lithografie. Met veel zelfstudie en enkele begeleidingslessen van lithograaf Beekman maakte hij zich deze moeilijke techniek verder eigen.

De volgende pagina’s maakt u kennis met een dwarsdoorsnede van zijn werk.

- aquarellen
- tekeningen
- litho’s
- links & credits